ลูกค้าที่พัทยา

การลบคิ้วไม่ใช่เรื่องยาก!เพียงแค่ใช้เวลากับมันสักหน่อย!!เพราะการสักของแต่ละช่างที่ลูกค้าสักมา!บางร้านใช้หมึกที่คุณภาพดีหน่อย!การลบออกก้อไม่ใช่เรื่องยาก!ไม่ว่าจะสักมาสีหมึกเข้มแค่ไหนกัอตาม!(มันคือสาเหตุทีบางรายลบออกไวมาก!บางรายกัอต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะ!แต่ออกทุกคนค่ะ!อาจจะใช่ระยะที่ช้าหรือเร็วกว่าเท่านั้นค่ะ)ะเอียด
Visitors: 1,000,165,512